KAPD "BALKAN"

Kraljevsko akademsko prirodnjačko društvo "BALKAN"

Kraljevsko akademsko prirodnjačko društvo "Balkan"

Ul. Žička 34, 36000 KRALJEVO

E-mail: kapdbalkan@gmail.com 

Tel. +381 69 686 203, +381 64 241 85 93

Matični broj: 28034822

PIB: 106946197

Tekući račun: 160-350988-47, Banka Intesa.