KAPD "BALKAN"

Kraljevsko akademsko prirodnjačko društvo "BALKAN"

Izložba IUCN Crvena lista ugroženih vrsta u Kraljevu

gdgthgIUCN Regionalna kancelarija za istočnu Evropu i centralnu Aziju (IUCN ECARO), Zavod za zaštitu prirode Srbije i Kraljevsko akademsko prirodnjačko društvo „Balkan“ iz Kraljeva 03.11.2015. godine su predstavili izložbu o Crvenoj listi ugroženih vrsta u Narodnoj biblioteci „Stefan Prvovenčani“ u Kraljevu.


IUCN, Međunarodna unija za zaštitu prirode, pomaže svetu u pronalaženju pragmatičnih rešenja za životnu sredinu i razvojne izazove pružajući podršku naučnim istraživanjima, projektima, povezivanju vlada, nevladinih organizacija, UN, međunarodnih konvencija i kompanija u cilju izrade politika, zakona i najboljih praksi.

IUCN Regionalna kancelarija za istočnu Evropu i centralnu Aziju je osnovana 2004. godine u Beogradu sa ciljem podrške IUCN članovima u sprovođenju IUCN Programa u regionu istočne Evrope, severne i centralne Azije. U nastojanju da doprinese održivoj budućnosti za istočnu Evropu, severnu i centralnu Aziju, IUCN ECARO usmerava svoj rad na dugoročnu zaštitu biodiverziteta i održivo korišćenje prirodnih resursa širom regiona.

IUCN je najstarija i najveća globalna organizacija za zaštitu prirode, sa više od 1200 članova iz vladinog i nevladinog sektora i skoro 11000 stručnjaka volontera u oko 160 zemalja. Rad IUCN-a podržava preko 1000 zaposlenih ljudi u 45 kancelarija i stotine partnera iz javnog, nevladinog i privatnog sektora širom sveta. Sedište IUCN-a se nalazi u Glandu u Švajcarskoj.

IUCN Crvena lista je najreferentniji pokazatelj stanja živog sveta na planeti, na globalnom, regionalnom i nacionalnom nivou. Crvena lista je mnogo više od spiska ugroženih vrsta i kategorija ugroženosti. To je bogata zbirka informacija o ugrožavajućim faktorima sa kojima se suočavaju vrste na planeti, njihovim ekološkim potrebama, staništima i o merama zaštite koje je potrebno preduzeti u cilju smanjenja ili sprečavanja stepena izumiranja. Stručnim objašnjenima i atraktivnim fotografijama globalno i regionalno ugroženih vrsta izložba ukazuje o značaju svih vrsta i potrebi da se one zaštite i očuvaju.

„Sa više od 77.000 vrsta procenjenih po kriterijumima IUCN Crvene liste na globalnom nivou mi sa sigurnošću možemo da kažemo da je biodiverzitet i dalje u opadanju, a vrste ugrožene od izumiranja. Očuvanje divlje prirode nije samo pitanje za stručnjake, već je od suštinskog značaja za postojanje ljudske zajednice. Vazduh, voda, hrana, odeća, lekovi, smanjenje rizika od vremenskih nepogoda i dr, sve nam to dolazi iz prirode i bez njenog očuvanja nemoguće je zamisliti i naš opstanak i prosperitet“, izjavio je Boris Erg, direktor IUCN Regionalne kancelarije za istočnu Evropu i centralnu Aziju.

Zavod za zaštitu prirode Srbije osnovan je 30. aprila 1948. godine i od tada radi na zaštiti i unapređenju prirodne baštine Srbije. Kada se govori o ugroženim i zaštićenim vrstama i stanju biodiverziteta u Srbiji može se reći da Srbija predstavlja jedan od 158 centara svetskog biodiverziteta, a visokoplaninska i planinska oblast naše zemlje, kao deo Balkanskog poluostrva, jedan je od šest centara evropskog biodiverziteta. Iako zauzima površinu od 0,87% evropskog kontinenta (od 10,196.405 km2), u Srbiji je prisutno 18% evropske vaskularne flore, 16% faune riba, 15% faune vodozemaca i gmizavaca, 66% faune ptica i 38% faune sisara Evrope. Crvene liste predstavljaju ne samo spisak ugroženih vrsta, već i upozorenje za hitne akcije na zaštiti tih vrsta i staništa, kako bi se obezbedio povoljan status za opstanak tih vrsta. Zavod između ostalog sarađuje sa brojnim međunarodnim i nacionalnim organizacijama i institucijama, a saradnja sa IUCN i koautorstvo na izložbi „Sačuvajmo čudesne vrste“ je jedan od primera uspešne saradnje, rekao je Miloš Radaković, stručni saradnik-ornitolog Zavoda za zaštitu prirode Srbije na otvaranju izložbe.

U poslednje vreme Srbija čini značajne napore na proceni stanja biodiverziteta. Osim ranije objavljenih Crvenih knjiga izumrlih i krajnje ugroženih biljaka i dnevnih leptira, od prošle nedelje su javnosti dostupna još dva izdanja – Crvena knjiga vodozemaca i gmizavaca Srbije. Ova stručna izdanja u značajnoj meri doprinose planiranju prioriteta i definisanju mera zaštite prirode u Srbiji.

Kraljevsko akademsko prirodnjačko društvo „Balkan“ iz Kraljeva je nevladina organizacija koju je osnovala grupa prirodnjaka 2010. godine radi ostvarivanja ciljeva u oblasti biologije, ekologije, zaštite prirode i srodnih prirodnih nauka. KAPD „Balkan“ je ostvario niz projekata koji su u korelaciji sa temom izložbe i konkretno utiču na povećanje populacije strogo zaštićenih vrsta, kao i na istraženost biodiverziteta na područjima koji su ušli ili ulaze u sistem zaštičenih područja naše zemlje. Jedni od takvih projekata su „Urbani biodiverzitet, aktivna zaštita i značaj“ (2011) i „Monitoring noćnih grabljivica (sova) u SRP „Goč-Gvozdac“ (2015). Ciljevi ovih projekata su se odnosili na povećanje gnezdećih mesta strogo zaštićenih vrsta sova i predstavljaju vid aktivne zaštite ovih vrsta. Istraživanja flore i faune na planinama Goč i Stolovi su pomogla boljem upoznavanju ovih predela, od kojih je „Goč-Gvozdac“ proglašen za Specijalni rezervat prirode, a Stolovi bi takođe uskoro mogli postati područje pod zaštitom države. Posebno treba istaći aktivnosti na edukaciji mladih o očuvanju prirode i živog sveta, kao i zbrinjavanje povređenih ptica, njihovo lečenje i povratak u prirodu, rekao je Aleksandar Vasiljević u ime KAPD „Balkan“ na otvaranju izložbe.

Do danas su mnoge vrste sisara, vodozemaca, ptica, korala i četinara procenjene sa stanovišta rizika od izumiranja. IUCN Crvena lista ocenjuje i status novopriznatih vrsta i beleži pozitivne trendove u zaštiti. Opominjuća vest je, međutim, da je biodiverzitet planete i dalje ugrožen. Trenutno je procenjen status više od 77.000 vrsta na IUCN Crvenoj listi, od čega za više od 22.000 vrsta preti izumiranje ukoliko se postojeći trend nastavi. Pretnja od izumiranja trenutno uključuje 41% vodozemaca, 34% četinara, 33% korala, 25% sisara i 13% ptica. U najznačajnije faktore ugrožavanja biodiverziteta se ubrajaju nestanak prirodnih staništa, klimatske promene i neodrživo korištenje prirodnih resursa.

Izložba IUCN Crvena lista je realizovana u saradnji sa Zavodom za zaštitu prirode Srbije, Narodnom bibliotekom Kraljevo i Kraljevskim akademskim prirodnjačkim društvom “BALKAN”. Izložba će biti prikazana u Biblioteci do 12. novembra 2015. godine.

Fotografije:  https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1252847684741743.1073741862.206063976086791&type=3

IUCN, Međunarodna unija za zaštitu prirode, pomaže svetu u pronalaženju pragmatičnih rešenja za životnu sredinu i razvojne izazove pružajući podršku naučnim istraživanjima, projektima, povezivanju vlada, nevladinih organizacija, UN, međunarodnih konvencija i kompanija u cilju izrade politika, zakona i najboljih praksi.

IUCN Regionalna kancelarija za istočnu Evropu i centralnu Aziju je osnovana 2004. godine u Beogradu sa ciljem podrške IUCN članovima u sprovođenju IUCN Programa u regionu istočne Evrope, severne i centralne Azije. U nastojanju da doprinese održivoj budućnosti za istočnu Evropu, severnu i centralnu Aziju, IUCN ECARO usmerava svoj rad na dugoročnu zaštitu biodiverziteta i održivo korišćenje prirodnih resursa širom regiona.

IUCN je najstarija i najveća globalna organizacija za zaštitu prirode, sa više od 1200 članova iz vladinog i nevladinog sektora i skoro 11000 stručnjaka volontera u oko 160 zemalja. Rad IUCN-a podržava preko 1000 zaposlenih ljudi u 45 kancelarija i stotine partnera iz javnog, nevladinog i privatnog sektora širom sveta. Sedište IUCN-a se nalazi u Glandu u Švajcarskoj.

IUCN Crvena lista je najreferentniji pokazatelj stanja živog sveta na planeti, na globalnom, regionalnom i nacionalnom nivou. Crvena lista je mnogo više od spiska ugroženih vrsta i kategorija ugroženosti. To je bogata zbirka informacija o ugrožavajućim faktorima sa kojima se suočavaju vrste na planeti, njihovim ekološkim potrebama, staništima i o merama zaštite koje je potrebno preduzeti u cilju smanjenja ili sprečavanja stepena izumiranja. Stručnim objašnjenima i atraktivnim fotografijama globalno i regionalno ugroženih vrsta izložba ukazuje o značaju svih vrsta i potrebi da se one zaštite i očuvaju.

„Sa više od 77.000 vrsta procenjenih po kriterijumima IUCN Crvene liste na globalnom nivou mi sa sigurnošću možemo da kažemo da je biodiverzitet i dalje u opadanju, a vrste ugrožene od izumiranja. Očuvanje divlje prirode nije samo pitanje za stručnjake, već je od suštinskog značaja za postojanje ljudske zajednice. Vazduh, voda, hrana, odeća, lekovi, smanjenje rizika od vremenskih nepogoda i dr, sve nam to dolazi iz prirode i bez njenog očuvanja nemoguće je zamisliti i naš opstanak i prosperitet“, izjavio je Boris Erg, direktor IUCN Regionalne kancelarije za istočnu Evropu i centralnu Aziju.

Zavod za zaštitu prirode Srbije osnovan je 30. aprila 1948. godine i od tada radi na zaštiti i unapređenju prirodne baštine Srbije. Kada se govori o ugroženim i zaštićenim vrstama i stanju biodiverziteta u Srbiji može se reći da Srbija predstavlja jedan od 158 centara svetskog biodiverziteta, a visokoplaninska i planinska oblast naše zemlje, kao deo Balkanskog poluostrva, jedan je od šest centara evropskog biodiverziteta. Iako zauzima površinu od 0,87% evropskog kontinenta (od 10,196.405 km2), u Srbiji je prisutno 18% evropske vaskularne flore, 16% faune riba, 15% faune vodozemaca i gmizavaca, 66% faune ptica i 38% faune sisara Evrope. Crvene liste predstavljaju ne samo spisak ugroženih vrsta, već i upozorenje za hitne akcije na zaštiti tih vrsta i staništa, kako bi se obezbedio povoljan status za opstanak tih vrsta. Zavod između ostalog sarađuje sa brojnim međunarodnim i nacionalnim organizacijama i institucijama, a saradnja sa IUCN i koautorstvo na izložbi „Sačuvajmo čudesne vrste“ je jedan od primera uspešne saradnje, rekao je Miloš Radaković, stručni saradnik-ornitolog Zavoda za zaštitu prirode Srbije na otvaranju izložbe.

U poslednje vreme Srbija čini značajne napore na proceni stanja biodiverziteta. Osim ranije objavljenih Crvenih knjiga izumrlih i krajnje ugroženih biljaka i dnevnih leptira, od prošle nedelje su javnosti dostupna još dva izdanja – Crvena knjiga vodozemaca i gmizavaca Srbije. Ova stručna izdanja u značajnoj meri doprinose planiranju prioriteta i definisanju mera zaštite prirode u Srbiji.

Kraljevsko akademsko prirodnjačko društvo „Balkan“ iz Kraljeva je nevladina organizacija koju je osnovala grupa prirodnjaka 2010. godine radi ostvarivanja ciljeva u oblasti biologije, ekologije, zaštite prirode i srodnih prirodnih nauka. KAPD „Balkan“ je ostvario niz projekata koji su u korelaciji sa temom izložbe i konkretno utiču na povećanje populacije strogo zaštićenih vrsta, kao i na istraženost biodiverziteta na područjima koji su ušli ili ulaze u sistem zaštičenih područja naše zemlje. Jedni od takvih projekata su „Urbani biodiverzitet, aktivna zaštita i značaj“ (2011) i „Monitoring noćnih grabljivica (sova) u SRP „Goč-Gvozdac“ (2015). Ciljevi ovih projekata su se odnosili na povećanje gnezdećih mesta strogo zaštićenih vrsta sova i predstavljaju vid aktivne zaštite ovih vrsta. Istraživanja flore i faune na planinama Goč i Stolovi su pomogla boljem upoznavanju ovih predela, od kojih je „Goč-Gvozdac“ proglašen za Specijalni rezervat prirode, a Stolovi bi takođe uskoro mogli postati područje pod zaštitom države. Posebno treba istaći aktivnosti na edukaciji mladih o očuvanju prirode i živog sveta, kao i zbrinjavanje povređenih ptica, njihovo lečenje i povratak u prirodu, rekao je Aleksandar Vasiljević u ime KAPD „Balkan“ na otvaranju izložbe.

Do danas su mnoge vrste sisara, vodozemaca, ptica, korala i četinara procenjene sa stanovišta rizika od izumiranja. IUCN Crvena lista ocenjuje i status novopriznatih vrsta i beleži pozitivne trendove u zaštiti. Opominjuća vest je, međutim, da je biodiverzitet planete i dalje ugrožen. Trenutno je procenjen status više od 77.000 vrsta na IUCN Crvenoj listi, od čega za više od 22.000 vrsta preti izumiranje ukoliko se postojeći trend nastavi. Pretnja od izumiranja trenutno uključuje 41% vodozemaca, 34% četinara, 33% korala, 25% sisara i 13% ptica. U najznačajnije faktore ugrožavanja biodiverziteta se ubrajaju nestanak prirodnih staništa, klimatske promene i neodrživo korištenje prirodnih resursa.

Izložba IUCN Crvena lista je realizovana u saradnji sa Zavodom za zaštitu prirode Srbije, Narodnom bibliotekom Kraljevo i Kraljevskim akademskim prirodnjačkim društvom “BALKAN”. Izložba će biti prikazana u Biblioteci do 12. novembra 2015. godine.

Obuka za opštinske savete za zaštitu životne sredine komunikacija i akciono planiranje

Dana 24. i 25. septembra 2014. godine u organizaciji Stalne konferencije gradova i opština u Vrnjačkoj Banji održan je trening pod nazivom “Obuka za opštinske savete za zaštitu životne sredine komunikacija i akciono planiranje”. Obuka su činile sledeće teme: Liderstvo kao katalizator promena; Komunikacija – razumevanje uloga u timu i timski rad; Mapiranje terena (NET Map); Glavni izazovi po pitanjima zaštite i upravljanja životnom sredinom u lokalnim zajednicama; Akciono planiranje rada odbora; Prezentacija akcionih planova, evaluacija i zatvaranje obuke.

Na treningu su učestvovali predstavnici lokalnih samouprava i organizacije civilnog društva koje se bave žaštitom životne sredine iz Vranja i Kraljeva. Svaka od grupa odnosno predstavnika gradova je imala za zadatak da izloži probleme u svojim lokalnim zajednicama i da kroz radionice istaknu zainteresovane institucije i njihovu međusobnu interakciju u rešavanju zadatih problema (za Kraljevo je problem upravljanje otpadom iz domaćinstava). Predstavnik organizacija koje se bave zaštitom životne sredine iz Kraljeva bio je KAPD “BALKAN”.

Fotografije...

KAPD “BALKAN”, Kraljevo

Terenski seminar - PIO „Ovčarsko-kablarska klisura“

U okviru programa „Jesenja škola ekologije“, koju sprovodi KAPD BALKAN, 25.10.2013. realizovana je terenska poseta zaštićenom prirodnom dobru - predeo izuzetnih odlika „Ovčarsko-kablarska klisura“. Učesnici ovog jednodnevnog terenskog seminara bili su učenici Poljoprivredno-hemijske škole „Dr Đorđe Radić“, smer zaštita životne sredine. Najpre je posećena planina Kablar i njen najveći vrh, gde je održano predavanje o prirodnim karakteristikama PIO „Ovčarsko-kablarska klisura“. Nakon toga, aktivnosti su realizovane u Ovčar banji, odnosno vožnja brodićem koja je organizovana u saradnji sa upravljačem ovog zaštićenog prirodnog dobra - Turističkom organizacijom Čačka. Vožnjom kroz jedinstvene meandre, koje Zapadna Morava formira, čuvari i zaposleni u Turističkoj organizaciji Čačka učesnike seminara su upoznali sa kulturnim i istorijskim vrednostima područja. Na završetku ovog seminara posećen je manastir Nikolje na levoj obali Zapadne Morave.

Fotografije...

KAPD BALKAN, Kraljevo