KAPD "BALKAN"

Kraljevsko akademsko prirodnjačko društvo "BALKAN"

Članovi Upravnog odbora

Ivan Vučićević, dipl. biolog-ekolog; E-mail: vuciceviciv@gmail.com

Milena Ljubičić, MSc biolog; E-mail: milenaljubicic87@gmail.com

Miloš Radaković, dipl. biolog; E-mail: radakovic.milos83@gmail.com

Dr Milan Stanković; E-mail: mstankovic@kg.ac.rs 

Prof. Katica Slavković, dipl. hemičar

Prof. Petar Jeknić, dipl. ing.; E-mail: petarjeknic@hotmail.com 

Aleksandar Vasiljević, MSc biolog-ekolog; E-mail: vaske.23.br@gmail.com

Članovi Nadzornog odbora

Dr Marija Vukašinović; E-mail: mara.vukasinovic@gmail.com

Dr Ana Golubović; E-mail: lunja975@yahoo.com

Dr Milena Milutinović; E-mail: milenagen@gmail.com